Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Το Μυστικό του Κώδικα

Στο συγκεκριμένο blog έχει πρωτοαναφερθεί ο όρος ΑΠΟΤΥΠΟΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ , για να δώσει στον άνθρωπο να κατανοήσει πως οτιδήποτε γίνεται έχει την μορφή μιας συνάρτησης η οποία χωρίζεται σε πολλά κομμάτια και δίνει από Α ως Ω αποτελέσματα με διακλαδώσεις και μικροεξελίξεις όπου αυτό χρειαστεί.


Ο Κώδικας αυτός έχει επίσης γραφτεί πως χωρίζεται σε ΑΙΩΝΕΣ και ΧΙΛΙΑΔΕΣ , αρκεί να διαβαστεί το κείμενο "ΧΙΗΛΙΑΔΑ ΑΙΩΝΑ" , διότι η κατηγοριοποίηση είναι διαφορετική από αυτό που κάποιος θα περίμενε. Διότι εδώ δεν μιλάμε για Έτος , μιλάμε για Χρονική Λογική στον Νου του ανθρώπου.


Η Χρονική Λογική ζει και αναπνέει σε Κάθε Σύμπαν. Διότι είναι κάτι σαν χρονομηχανή. Όσο απλωμένο είναι το Σύμπαν κάποιου και βλέπει πιο μακριά τόσο πιο μεγάλη διαύγεια έχει στον Χρόνο του και περισσότερους Ήλιους Νοήσεως να συνδέσει με τον Εαυτό του.


Όμως ο Κώδικας πάντα Ρέει.Ρέει προς τα Κάτω και απλώνεται σαν ΩΑ σε κάθε επίπεδο αντίληψης. Παντού αλλοιώνεται διότι παντού έχεις φίλτρα.Αυτός Νοείται διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο διότι το πλαίσιο λογικής αυτών ποικίλει ανάλογα με τι συνδέσεις ή όχι έχει κάνει ο καθένας.

 Η Γη σαν Νους , προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία για κάθε άνθρωπο , με κορυφή πάντα το Ω ως Λογική έτοιμη να ξεχειλίσει το ποτήρι αυτής της συμπίεσης του Νου μας μέσα στα πλαίσια του Εγκεφάλου ως Όργανο και να κάνει την έκρηξη η οποία θα οδηγήσει σε Νέα Αρχή Εγκεφάλου.


Η Ιστορία της Γης , είναι πολλοί Χρονικοί Αιώνες υπάρξεως γεγονότων , αντικειμένων και ανθρώπων που ήρθαν - έκαναν και έφυγαν αφήνοντας τις επόμενες γραμμές να συνεχίσουν το Έργο και να εξελίξουν όλα τα σημεία της Γης , έτσι ώστε αυτή να έχει Κόμβους Νοήσεως Ω παντού.

Οι Φιλόσοφοι - Μάγοι πάντα ήξεραν ότι η Γη έχει παντού Λογικές πάνω της και γνώριζαν τον Νόμο και αυτός λέει :
"Σειρά και Εξέλιξη συνεχώς".

Αυτό δίνει να εννοηθεί ως χρέος των ανθρώπων είναι να υπάρχει μια συνεχόμενη αύξηση της Λογικής των κατοίκων και όλων των αντικειμένων γύρω από τον Άνθρωπο.Δηλαδή να κατανοεί αυξητικά ο άνθρωπος πως ο Ναός , είναι ο Νους του αποτυπωμένος στο Νου της γης , ότι το άγαλμα είναι το Α της Λογικής πάνω στην Όραση , η Μουσική στην Ακοή κλπ. Αυτά θα εξηγθούν στο μέλλον σε άλλο κείμενο.


Η Αύξηση αυτή έχει να κάνει με το να έρθουν όλοι οι άνθρωποι σε ένα αρχικό καλό επίπεδο Λογικής Χρονικής , έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια συνεχόμενη ανοδική Κλιμακωτή Ροή ΑΩ.


Αυτό επιτυγχάνεται όταν αναλύει κάποιος την Αποτυποκωδικογραφία σε πολλά γεγονότα της Ζωής.Δηλαδή , όταν κάποιος γεννιέται βρίσκεται πάνω σε ένα επίπεδο Λογικής και Νόησης όπου αυτό είναι κάπως στον αέρα μέσα στο πλαίσιο.Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία πρόσθεση πολλών παλαιοτέρων Κωδικών όπου φτιάχνουν αυτόν τον Κώδικα στον οποίο έχει γεννηθεί.


Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει σαν άνθρωπος πρώτα.Πρέπει να αναλύσει και να συνθέσει , να προσθέσει πρώτα τους παλαιότερους Κώδικες , με αποκωδικοποίηση και να δει πίσω από τα γεγονότα την πραγματική κλιμάκωση σε "ΈΞΩ από το Πλαίσιο Ανθρώπινης Λογικής" έννοια.Όταν το κάνει αυτό θα κατανοήσει την ακριβή θέση του και θα συγκεκριμενοποιήσει το που πατάει και που βρίσκεται σαν ΝΟΥΣ.
Όλο αυτό είναι μπερδεμένο και θα δοθεί όμως με παράδειγμα εδώ:
Αν ένας άνθρωπος βρίσκεται στην Γ λογική Κώδικα , διότι έχει γεννηθεί εκεί "βλ κείμενο ΝΕΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" , τότε κουβαλάει μέσα του τις Αποτυποκωδικογραφίες ως Ιστορία που περιέχουν τις Α - Β - Γ Λογικές Ανθρώπου με γεγονότα και συμβάντα - ανθρώπους και συμβολισμούς.Πρέπει να ξεκινήσει να αναλύσει τους Αποτυποκωδικογράφους - Μυθογράφους - Ιστοριογράφους και να δει το παρελθόν στο Σύμπαν , εσωτερικό και εξωτερικό.


Πολλά γεγονότα που συνέβησαν δεν είναι καθόλου αυτό που έδειχναν. Πολλά ΚΑΙ έγιναν και ΔΕΝ έγιναν. Είναι υπαρκτά μόνο για τον περασμένο Κώδικα ενώ για τον παρόντα απλά δεν υπάρχουν.ΠΡΟΣΟΧΗ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ , ΙΣΧΥ ΕΧΟΥΝ.Αυτή του Κώδικα και της ανάλυσής του.Όλο αυτό γίνεται με καθαρό Νου και με συνεργασία Πνευματική , Οδηγών Δασκάλων και Καθοδηγητών , σε ποικιλία ΑΩ Κλιμάκωσης πάνω σε Ήλιο Νόησης Συνδεδεμένο με Ήλιο Άνθρωπο , έπειτα από Κίνηση Θέλησής του ανθρώπου και έγκριση αυτής από Ήλιο ΑΩ.
Όταν αυτός αναλύσει και συνεχίσει να αναλύει το Κώδικα , θα κλιμακώνει Λογικές και θα λαμβάνει απαντήσεις συνεχώς ως Αλήθεια ΑΩ και θα εξελίσσεται σα να υπάρχει και έξω από το Πλαίσιο Λογικής. Τότε βγαίνοντας και γίνοντας Άνθρωπος και ΗΛΙΟΣ ΣΕ ΟΛΑ αυτά , θα δει την ακριβή του Νοητική Θέση και θα επιχειρήσει εξέλιξη αυτής.


Αυτό είναι το κρισιμότερο σημείο.Διότι θέλει σωστή πρόσθεση όλων για να φτιαχτεί το Δίχτυ του σημερινού Κώδικα.Εδώ είναι όλο το Ζουμί. Λίγοι άνθρωποι αυτήν την στιγμή βρίσκονται σε σημείο να ζουν και παράλληλα να ανακαλύπτουν εκείνη ακριβώς την στιγμή τον Κώδικα που ρέει ή έστω με ελάχιστη διαφορά Χρόνου. Εκείνοι μπορούν και κινούν Κώδικα ως Μάγοι και διορθώνουν πολλά σε πολλούς.Είναι οι έχοντες την Ονομαστική Ισχύ του "ΆρχΩντα Εαυτού".

 

Το τελευταίο σημείο είναι να κοιτάς ΑΙΩΝΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ μπροστά. Αυτό είναι ακριβώς ότι δείχνει.Δηλαδή να είσαι ΙΚΑΝΟΣ να κατανοήσεις το πως θα απλωθεί ο Κώδικας στο Μέλλον για τους ανθρώπους σε κάθε σημείο Λογικής πάνω στην Γη.ΠΡΟΣΟΧΗ , όχι να δεις το Μέλλον , αυτό είναι άλλο. Μιλάμε για τον ΚΩΔΙΚΑ και πως θα εξελιχθεί στον κάθε άνθρωπο. Τελείως διαφορετικό πράγμα και πολύ πιο δύσκολο.


Όλα αυτά όμως είναι κατανοητά στους Φιλοσόφους και κάπως δύσκολα στον κοινό άνθρωπο , διότι βάλλεται συνεχώς από τα γεγονότα χωρίς να είναι στην θέση του να κατανοήσει τον Κώδικα που ρέει παράλληλα με την ζωή του και αυτό γίνεται επειδή είναι συγκεντρωμένος στο να λύσει με τον Νου του το κάθε πρόβλημα , χωρίς να τον κλιμακώνει , σκεπτόμενος πάντα από σταθερό σημείο και όχι σε ΑΩ Ποικιλία.Γι αυτό το λόγο οι έχοντες Γνώση σε όλα αυτά , έχουν δημιουργήσει τον Κύκλο για να μπερδέψουν τους κώδικες και τους ανθρώπους.Το...Μυστικό του Κώδικα έχει γίνει και έχει στρωθεί έτσι ώστε να βγουν οι έχοντες την Ονομασία Φιλόσοφοι αφού κατανοήσουν τον κύκλο στον οποίο ζουν.


Κάπως έτσι δηλαδή , έχουμε όλοι ακούσει την φράση "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΝΕΙ ΚΥΚΛΟΥΣ".Αυτή δεν είναι τυχαία αφημένη έτσι στον κόσμο ανάμεσα.Παίζει το ρόλο του σπίρτου για τον κάθε Νου , έτσι ώστε να ξεκινήσει να ψάχνει αυτό το Θέμα.Στην πραγματικότητα εννοείται το εξής φαινόμενο.


Η Εξαφάνιση πολλών κειμένων αρχαίων και Μυθοαποτυποκωδικογραφίας , φιλοσοφίας , επιστήμης και Τεχνολογίας , Λογοτεχνίας , Θεάτρου κλπ κλπ , έχει γίνει όπως ξέρουμε όλοι με δόλο και σκεπτικό.Αυτό το σκεπτικό έχει διαταράξει αυτόν τον Νόμο της συνεχόμενης εξέλιξης στην Ροή του Κώδικα από γράμμα σε γράμμα με αλλαγή σε Νόηση αυξητικά.


Ο Άνθρωπος έχει ξεχάσει και χάσει μέσα του τον Κώδικα τον προηγούμενο από την ζωή του , γιατί δεν τον έχει ολόκληρο αλλά μισό και λιγότερο από μισό μέσα του. Δεν υπάρχει σε βιβλία ούτε καν σαν σκέψη μέσα του.Είναι ελλιπής και δυσκολεύεται να τον αναγνωρίσει.Τον κατανοεί μόνο με τα γεγονότα που και αυτά είναι ελάχιστα.


Γι αυτό το λόγο έχει έρθει στο σημείο να είναι ΣΑ ΝΑ ΖΕΙ στον ΠΡΟ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ κώδικα , πριν κάνει την αυξητική του Ροή ο προηγούμενος.Είναι σα να ζει δυο ζωές χονδρικά πίσω...μπορεί και πιο πολλές.Νοητικά είναι σε εκείνο το κομμάτι της Λογικής μέσα στο Πλαίσιο.Για να εξελιχθεί δηλαδή , θα έπρεπε κανονικά να γνωρίσει την πρόσθεση όλων έτσι ώστε να φτιάξει την σημερινή του Θέση.


Από την στιγμή όμως που δεν υπάρχει ένα κομμάτι και ένας κώδικας αυτή δεν γίνεται σωστά και υπάρχει το εξής πρόβλημα.
Για να εξελιχθεί ως προς τον Νόμο της Αποτυποκωδικογραφίας και να πάει ένα βήμα μπροστά , πρώτα πρέπει να πάει ένα βήμα πίσω.Γι αυτό το λόγο , όταν φτάνει στο σημείο να αλλάξει Βήμα ο Κώδικας σαν Νόμος , ΜΟΝΟΣ του , τότε ξεκινάει πάλι από το σημείο εκείνο της προηγούμενης αλλαγής , αφού βλέπει πως τα Κύτταρά του οι άνθρωποι δεν έχουν φτάσει μαζί με την αλλαγή στο σημείο όπου αυτή θα γίνει κατανοητή. Γι αυτό το λόγο η ιστορία ξαναεπαναλαμβάνεται και συνεχίζει έτσι.Εμπρός δηλαδή για πίσω και το μπέρδεμα συνεχίζει καλά.Αυτό που θα πρέπει να κάνει ο καθένας , είναι με την Χρονική του Λογική να φτιάξει έτσι το χαμένο Κώδικα , αφού κλιμακώσει την ήδη υπάρχοντα. Μετά με Λογική συνέχεια και αποκωδικοποίηση όλα έρχονται στην Θέση τους.Υπάρχει λόγος για τον οποίο είναι μισά όλα.Αυτός είναι για να ξεχωρίσει αυτός που χρησιμοποιεί τα όπλα του για να περάσει στην συνεχόμενη αλήθεια από αυτόν που θέλει να ζήσει μια σταθερή πραγματικότητα και να γίνει ένα με το επίπεδο.Ο πρώτος είναι ΑΩ Άνθρωπος Άνθρωπος Άνθρωπος και Αληθινός , ενώ ο δεύτερος είναι σταθερός κάπου.