Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Εισαγωγή Ιδέας

Το κείμενο που θα ακολουθήσει είναι περισσότερο Γεωγραφία , ή Άτλας . Είναι ένα βιβλίο το οποίο θα δώσει τις κινήσεις που γίνονται με όση σειρά μπορεί να δοθεί ξεκάθαρα για μια Ιδέα , ένα Πνεύμα το οποίο εισέρχεται μέσα στους αγωγούς , κάνει δηλαδή εις αγωγή ( καλή ή κακή ) στο Νου του ανθρώπου.


Ο κάθε άνθρωπος έχει επαφές με Ιδέες οι οποίες έρχονται σε ποικιλία ανάλογα με το επίπεδό του. Είτε αυτές είναι ανώτερες ή αλλοιωμένες , πάντα υπάρχουν και τα φίλτρα ανάλογα με το επίπεδο στο Μέγα Πλαίσιο Λογικής. Το πιο σωστό είναι να ειπωθεί πως κάθε άνθρωπος έχει ΚΑΠΟΙΟΥ είδους επαφή με Ιδέες που είναι οι Κινήσεις των Πνευμάτων. 


Ο μεγαλύτερος αριθμός των Πνευμάτων είναι μεταφορείς Ιδεών και οι Κινήσεις Ιδέας και Δύναμης είναι το αποτέλεσμα που βλέπει ο καθένας να ζει και να λειτουργεί μέσα στο Νου του ανάλογα με την όρεξη του κατόχου της να την ενεργοποιήσει. Αυτή η κίνηση Ιδέας γίνεται με μεγάλη εξάσκηση και προσπάθεια , με κλιμάκωση και με εφαρμογή της πέρασμα πολλών αποτυχιών διότι αυτή έρχεται θολή και δύσκολη μέσα μας. Η κάθε Ιδέα έχει περάσει μια αντεστραμμένη Οδύσσεια και Ιλιάδα , όλα ανάποδα γίνονται λόγω της Ροής ΩΑ στον Άνθρωπο. Στο επίπεδο του Ηλιακού μας Συστήματος οι Ιδέες όλες ξεκινούν από τον ΑΩ Ήλιο όπου όπως έχει ειπωθεί σε αυτόν Ζουν όλοι οι πλανήτες μέσα του στο επίπεδο του Ηλίου Νόησης. Από εκεί αν για παράδειγμα μια Ιδέα έχει να κάνει με τον Ήλιο Νόησης Άρη , τότε η μεταφορά ξεκινά ως εξής.


Η εργασία ξεκινά από τον Ήλιο ΑΩ στον Ήλιο ΑΩ Άρη όπου το κατάλληλο Πηγαίο Πνεύμα δίνει την Κίνηση Ιδέας και Νοήσεως προς τον Πλανήτη Άρη Ήλιο Νόησης όπου είναι έξω από τον Ήλιο ΑΩ Πατήρ Όλων. Αυτή η μεταφορά γίνεται με τα Πνεύματα Μεταφορείς όπου έχει γραφτεί και σχετικό κείμενο για το επίπεδο του Εγκεφάλου μας. Αυτά τα Πνεύματα περνάνε από φίλτρα αλλοίωσης την Κάθε Κίνηση , διότι σαν Όντα κάπου επιπέδου έχουν άλλη λογική χρονική από εμάς και από τα υπόλοιπα όντα. Έχουν άλλο πλαίσιο και λαμβάνουν διαφορετικά την κίνηση αυτή από την πηγαία λογική της. Έτσι περνάνε από φίλτρα αλλοιώσεως την κάθε κίνηση Ιδέας και την μεταφέρουν εκεί που έχει δοθεί η εντολή.


Η Συμπαντική Τροφοδοσία είναι ο Νόμος ο οποίος λέει πως η κάθε Ιδέα πρέπει να κινείται σε όλο το "φάσμα" ΑΩ προς εξέλιξη όλων. Επομένως από τον κάθε Πλανήτη Ήλιο Νόησης όπου είναι χαμηλότερης λογικής θα περάσει η Ιδέα και θα εγκατασταθεί εκεί.


Από εκεί και πέρα με βάση την όρεξη του Ανθρώπου και το θεσιακό του Σύμπαν όταν θα γίνει η κίνηση από τον άνθρωπο (η αντίστροφη πράξη ) , τότε αυτή θα ξεκινήσει για το ταξίδι στο Νου του ανθρώπου. Αυτή η πράξη γίνεται όταν ο άνθρωπος Καλέσει και Κινήσει Λογική Νοητικής Σύνδεσης , όπου έχει αναλυθεί η βασική της Ιδέα σε αυτό το blog. Στο επίπεδο του Ηλίου Νόησης Πλανήτη βρίσκεται και καλείται από τον Άνθρωπο διότι αυτά τα εντοπίζει εύκολα από τον Ουράνιο Θόλο , άρα έχει άμεση εικόνα από αυτά και μέσα στον Νου του. Τον Ήλιο Νόησης Ήλιο , τον Ήλιο Νόησης Ερμή κλπ. 


Αυτοί οι πλανήτες Ήλιοι εφόσον είναι στα επάνω είναι και στα μέσα και συνδέονται με αγωγούς και σωλήνες-νευρώνες (ανάλογα για που μιλάμε) και δίνουν την ευκαιρία στον ορεξάτο άνθρωπο να κινήσει καλώντας την δύναμη για μάθηση και εξέλιξη των ικανοτήτων του.


Εφόσον αυτός κάνει αυτό το κάλεσμα για αρχή Σύνδεσης προς ένα κομμάτι του Θεσιακού Σύμπαντος , τότε μέσα από πολλά κείμενα όπως έχουν γραφτεί εδώ θα γίνει η όλη διαδικασία. Μέσα από την κλιμάκωση και τα tests , μέσα από Οδηγούς σε ποικιλία ΑΩ αναλόγως της Λογικής του και του Χώρου που έχει ανοίξει στον Νου του , η Ιδέα θα έρθει και θα εγκατασταθεί με τους Μεταφορείς ακολουθώντας όμως μια συγκεκριμένη πορεία.


Ο Νους του ανθρώπου είναι άπειρα Σύμπαντα , όμως είναι αδύνατον να γραφτούν όλα εδώ και γι αυτό το λόγο το κείμενο μιλάει για μια συγκεκριμένη πορεία , χωρίς όμως να αποκλείει την Κλιμάκωσή της στο μέλλον. Θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται πραγματικά και έχει την όρεξη να εξερευνήσει όλα αυτά τα Σύμπαντα , να μάθει πως τα Κύρια μέρη τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί είναι το Δεξί Σύμπαν , το Αριστερό , το Ολόκληρο , η Κεφαλή , τα επτά γνωστά Chakras , η ένωση όλων των Chakras σε ένα , και η Ένωση όλων σε 1 Σύμπαν ΑΩ-Ε Λογικής Μέγιστου Πλαισίου.


Μέσα σε όλα αυτά γίνονται κινήσεις της Ιδέας. Όμως η πιο απλή περιγραφή της κίνησης γίνεται ως εξής. Ο Μεταφορέας θα δώσει την πρώτη σκυτάλη Ιδέας και Κίνησης προς τον Μεταφορέα της Ίδιας Επαφής του Δεξιού Σύμπαντος όμως με αλλοίωσης ίδιας με του Χώρου που κατέχει αυτός που δέχεται την Ιδέα. Θα χρειαστεί να "σκάψει" αν αυτή είναι μεγαλύτερης χρονικής λογικής , διότι ο χώρος και ο χρόνος όπως έχει γραφτεί εδώ είναι 1 και η Λογική είναι ο Νόμος που τα εξουσιάζει και τα δύο στο φόντο της Εξέλιξης του Νου. Άρα αυτή θα έρθει ακριβώς όπως αρμόζει για τον Άνθρωπο και θα δοθεί λίγο λίγο σε σημείο όπου θέλει να το αφήσει να δοθεί ο Μεταφορέας που έλαβε στο Δεξί Σύμπαν την Ιδέα.


Από εκεί και πέρα μέσα από τους Αγωγούς και τα Ποτάμια του εγκεφάλου όπως ο άνθρωπος κάλεσε για τα επάνω Άστρα την Ιδέα , θα πρέπει να την καλέσει και στα έσω Άστρα. Άρα η ίδια διαδικασία θα γίνει και για την μεταφορά της στο Αντίγραφο ( θα δοθεί εξήγηση σε άλλο κείμενο περί Ακριβές Αντιγράφου και Σχεδίου Σύμπαντος) , το οποίο κατά ένα μέρος είναι το Αριστερό Σύμπαν. Όταν φτάσει στην Σελήνη ή Αριστερό Σύμπαν ( χωρίς να εννοείται εδώ η Σελήνη σαν Ήλιος Νόησης) , τότε αυτό γίνεται "Ηλεκτρίς" και στέλνει σαν ΜΙΑ από τις πολλές εκδηλώσεις της Ηλεκτρισμό σε κάποιο σημείο ήδη γνωστό από τον άνθρωπο.


Ειδάλλως εκφράζεται με άλλες κινήσεις μερών. Αυτό που πρέπει να συγκρατηθεί όμως είναι ότι σε αυτό το ΕΠΙΠΕΔΟ ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει περισσότερο από ποτέ την ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΗ καθαρότερα από τα υπόλοιπα μέσα που κατέχει και από αυτό το σημείο πρέπει να αρχίζει την κλιμάκωσή του. 


Η μεταφορά γίνεται με τον Ζέφυρο τον Άνεμο ή Γέφυρο όπου γεφυρώνει τα σημεία για να περάσει η Φλόγα και γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα , το ίδιο φόντο με την Ιδέα που αλλοιώνεται.Το παραπάνω κείμενο δίνει απλά έναν δρόμο χωρίς να αποκλείει όπως γράφτηκε πιο πάνω , ότι σε μελλοντική εξέλιξη θα γραφτεί και η κλιμάκωσή του. Είναι αδύνατον να δοθεί όλο σε ένα μέρος , διότι θα χρειαστούν Αιώνες με την έννοια του κειμένου ΑΙΟΝ και πέρασμά του σε Χιλιάδα. Δίνει όμως μια πολύ καλή εξήγηση του μηχανισμού και της Λογικής πίσω από την οποία κρύβεται αυτό το πράγμα που λέγεται Ιδέα - Πνεύμα - Εισαγωγή και Κόσμος Ιδεών ως το Τέλειο δημιουργημένο εργαλείο για εξέλιξη. Δίνεται επίσης και η σκέψη πως την επόμενη φορά που θα υπάρχει κάποια Ιδέα , αν κάποιος σκεφτεί όλο το ταξίδι της θα την χρησιμοποιήσει προς όφελός του και δεν θα την απορρίψει , θα ΠΡΕΠΕΙ να μάθει να την σέβεται , γιατί όποιος μάθει να κινεί το ακούνητο θα μάθει να κρατάει στα χέρια του την απόλυτη εξέλιξη και μεταμόρφωση σε αυτό που πραγματικά πρέπει να γίνει.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου