Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Κίνηση Τύχης για Όλα

Η Τύχη σε αυτόν τον κόσμο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για Τύχη , εννοούμε σε αυτό το κείμενο αυτό που ο κοινός Νους κατανοεί.

Η καλοτυχία πάνω σε έναν άνθρωπο δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει.Είναι παράγοντας και δύναμη την οποία μπορεί να έχει και να κινήσει με εξάσκηση και κλιμάκωση δυνάμεων πάνω σε αυτή.

Τύχη συνήθως ο απλός Νους ονομάζει τους παράγοντες τους οποίους πάνω σε μια κατάσταση δεν έχει υπολογίσει και συνήθως αυτοί είναι που θα φέρουν το αποτέλεσμα.

Όμως αυτό που δεν έχει καταλάβει ακόμα , είναι ότι η καλοτυχία πάνω σε κάτι είναι παράγοντας πολλών Κωδικών ενοποιημένοι σε ένα , οι οποίοι εμφανίζονται μετά από προηγούμενες καταστάσεις και εκείνες με την σειρά τους από πιο παλαιές.Η μία φέρνει την άλλη διότι όλος ο Κώδικας είναι σε 1 οθόνη-επίπεδο , με όνομα και γράμμα Λογικής.

Κάθε πράξη χρήζει διερεύνηση της καταστάσεως που έχει προηγηθεί και της εκάστοτε ατομικής λογικής του κάθε ανθρώπου.Για μία δεδομένη κατάσταση υπάρχει και ένα πλήθος πράξεων έτοιμες για αρπαγή από τον Νου του κάθε ατόμου που έρχεται αντιμέτωπο με την κατάσταση.Όταν αυτός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις λύσεις τότε το υποσυνείδητο δίνει πάσα την Ιδέα της πιο συμβατής λύσης με την λογική του κατόχου του Νου.
Έπειτα εκείνος αξιολογεί και πράττει.

Η κάθε κατάσταση ισοδυναμεί με Κώδικα - Λαβύρινθο όπου προήλθε από εκατομμύρια ροές ΚΑΘΟΔΙΚΕΣ προς το επίπεδο του Χρόνου και της Λογικής αυτών που την αντιλαμβάνονται και τους παρουσιάζεται.Καθοδική αυτή και ανοδική η λογική του ανθρώπου συναντώνται στην μέση - λύση - έξοδο του λαβυρίνθου ή του κώδικα - αλγορίθμου . Άρα ο άνθρωπος επειδή δεν είναι σε θέση να εξερευνήσει όλη την εικόνα του κώδικα και να πιάσει τις εικόνες του κάθε επιπέδου , χρησιμοποιεί συγκεκριμένη Οδό , ή αν είναι σε μεγάλο επίπεδο Οδούς , όπου προσπαθεί να βρει λύση .

Συνήθως όμως χρειάζεται την συμβουλή και την οδηγία από άλλον Νου που αντιλαμβάνεται το Νόημα της καταστάσεως.Εκεί υπάρχει συνεργασία και οι λύσεις πολλαπλασιάζονται και είναι πιο εύκολο να βρεθεί η άκρη του Νήματος.

Διάλογος μεταξύ ανθρώπων = Ένωση διαδρόμων λαβυρίνθου = Δικτύωση περισσοτέρων κωδίκων οθόνης-Νου-Σύμπαντος Έξω & Έσω = Συνεργασία Ατομικών Συμπάντων.

Εφόσον η κατάσταση λυθεί με την συμβατή λύση του ατόμου που την αντιμετώπισε τότε έρχεται ο Νόμος της επιστροφής . Αυτό γίνεται γιατί ο κώδικας όπως έγραψα πάνω ΡΕΕΙ συνεχόμενα από πάνω προς τα κάτω με Πολλαπλές Ποσότητες και Έκταση Προβολής Συμβάντων , ατομικά και συλλογικά στα Σύμπαντα.Ο κώδικας όμως κινείται , και επειδή ότι κινείται - είπαν οι Μύστες - έχει και Ψυχή , τότε αλλάζει συνεχώς , πεθαίνει και γεννιέται για να συνεχίσει να εμφανίζεται και να γίνεται αντιληπτή από τον εκάστοτε Νου . Όπως υπάρχει ροή από πάνω προς τα κάτω , έτσι και για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει καταστάσεις υπάρχει Ροή ατομική από κάτω προς τα πάνω.

Αν αυτός είναι Κύριος του Εαυτού του - ΆρχΩν Εαυτού - τότε καθορίζει όλες τις καταστάσεις στο ατομικό του Σύμπαν.Άρα η συνέχεια των καταστάσεων που θα προβληθούν είναι συμβατές με την προηγούμενη συμβατή γι αυτόν λύση που έδωσε στην προηγούμενη κατάσταση.Ελέγχει δηλαδή το Σύμπαν του,Πλανήτες και Άστρα ατομικά.

Όπως επίσης πρέπει να καταλάβει πως για την ΕΥ-ΤΥΧΙΑ , την Τύχη σε Ω επίπεδο Νόησης παίζει σημαντικό ρόλο οι ευκαιρίες που αρπάζει.Χωρίς εξάσκηση δεν θα μπορεί να διερευνήσει όπως γράφτηκε πιο πάνω , όλες τις αιτίες και αυτό γιατί δεν θα έχει υπολογίσει όλες τις Ροές κώδικα που θα έχουν ακολουθήσει μετά από τις αποφάσεις του.Άρα θα πρέπει να αρπάζει πολλές ευκαιρίες που του δίνονται , έτσι ώστε να είναι ικανός να κατανοήσει πως όλα συνδέονται αναμεταξύ τους.

Άρα η Έρευνα των ΑΙΤΙΩΝ πίσω από κάθε κατάσταση είναι το κλειδί για κάθε επιτυχημένη αντιμετώπιση Θεμάτων.

Συνήθως όμως ο άνθρωπος ξεχνάει ότι όλα συνδέονται και βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πράξεις του , επειδή δεν έχουν Λογική συνέχεια οι συμβατές λύσεις που βρίσκει.Βρίσκει εύκολες και λύσεις που λήγουν γρήγορα , χωρίς Νόημα ανόδου και Κλιμακώσεως σε ΑΩ Σύμπαν.

Αυτό του φέρνει την κακοτυχία , η οποία στην Ουσία της είναι η ΜΗ Κατανόηση και Ανάλυση του Κώδικα και των Αιτιών-Ακολουθούμενων Ροών που θα έρθουν μετά την αλυσιδωτή λύση και κλιμάκωση στον Νου.Ο ΜΗ έλεγχος των καταστάσεων σε όλα τα επίπεδα φέρνει την κακοτυχία και έτσι ο άνθρωπος μένει δυστυχής, διότι δεν είναι Κύριος του Εαυτού του , και καθηλώνεται - αυτοβασανίζεται σε Θέματα χωρίς Νόημα , αφού έχει χάσει τον κάθε έλεγχο της Λογικής Συνέχειας των Μαθημάτων σε ΑΩ Κλίμακα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου