Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΠατροΜήτρα & ΚορΥιός

Το επόμενο βήμα ενός ανθρώπου μετά την κατανόηση των εργαλείων του και την ανάλυση αυτών περί της χρησιμότητάς τους , είναι να δει και να βρει τους δύο όρους αυτούς που θα του δείξουν πως να τα χρησιμοποιεί σωστά στο προσωπικό του Σύμπαν έτσι ώστε να ωφεληθεί αυτός αλλά και το Συνολικό από τις πράξεις του , λόγο του ότι αυτός θα εξελιχθεί.

Τα δύο Σύμπαντα αυτά και τα υποσύμπαντά τους έχουν τις σχέσεις του Πατρός και του Υιού , άρα χρίζουν και διαφορετικής αντιμετώπισης για την υγιή εξέλιξη του καθενός.

Ο Πατέρας όλων των Συμπάντων ΑΩ είναι Αυτός με Ισχύ σε όλα τα Θέματα κρατώντας σε όλα τον Νόμο των Νόμων. Αυτόν που λέει πως είναι έξω από όλα αλλά και όλα μαζί σε ένα Θέμα.
Αυτό δίνει να κατανοηθεί πως δεν είναι "κάποιος" συγκεκριμένος , αλλά με πολλαπλές κλιμακούμενες ποσότητες Ρέει προς τα "κάτω" ο κάθε κώδικας του κάθε Θέματος και Ηλίου Νόησης. Είναι ο Ήλιος εν Ήλιο και το Σύμπαν εν Σύμπαν.


Ο Λόγος , η Ισχύς , η Δύναμις και οι Αξίες είναι κάποιες από τις Μαθήσεις και τα Θέματα με Ισχύ ΑΩ που έχει ως την εκάστοτε Ω - ΕΥ - ΕΝ ΘΡΟΝΟ θέσεις.
 
Ο Υιός του εκάστοτε Σύμπαντος είναι ο εν Μέρει Πατέρας σε θέση Ω και ο εν Μέρει Υιός του επομένου εν Μέρει Πατέρα αλλά και μόνιμος Υιός στο Συνολικό Ω Σύμπαν. Είναι το ενσαρκωμένο Θέμα και η ενσαρκωμένη Ποσότητα Ηλίου σε συγκεκριμένη Ισχύ και κομμάτι. Αυτό είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ και έχει και Αριθμό Ονομάτων και Θεμάτων αλλά η Θέση του δεν είναι σταθερή και δέχεται αλλαγές και εξελίξεις , όχι όμως ο ρόλος όπου για πάντα αυτός είναι σταθερός , αφού οι Ήλιοι αλλάζουν θέσεις αντικαθιστώντας ο ένας τον άλλον.

Τώρα , στον κάθε άνθρωπο ατομικά ισχύουν και τα δύο λόγο του ότι είναι σε κάποιο επίπεδο. Αυτός όταν θέλει εξέλιξη σε όλα , Πνευματική , τότε πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές έννοιες. Πότε είναι Πατέρας και πότε είναι Υιός στα Σύμπαντα.

Διότι τις περισσότερες φορές τα λάθη φαίνονται και αυτά έχουν την μορφή εγωισμών και την έπαρση της Κυριότητος πάνω σε άλλους και όχι στον εαυτό τους.Δείχνουν τον Εαυτό Πατέρα και όχι τον Υιό , διότι έχουν αλλοιώσει τις έννοιες.

Αυτό γίνεται διότι σε περιόδους έρευνας κάποιων θεμάτων , ο καθένας προσπαθεί να ΑΦΟΜΙΩΣΕΙ τα λεγόμενα της ΑΠΟΤΥΠΟΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ , και όχι να δει το Νήμα πίσω από αυτά το οποίο είναι το "τελικό frame" του κώδικα.Κάνει το λάθος και μετά μανίας θέλει να ΜΠΕΙ στο Σύμπαν του συγγραφέως και ΟΧΙ ΜΟΝΟ να το επεξεργαστεί αλλά και να το ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΙ στο δικό του.

Πιο απλά...αναμασάει όλες τις απόψεις του αποτυποκωδικογράφου και τις τοποθετεί βιαίως στο Σύμπαν του κάνοντας εργασία Υιού εν Πατέρα πάνω σε άνθρωπο και όχι στο Συνολικό Σύμπαν. Άρα το Νόημα εδώ είναι ξεκάθαρο.Πατέρας είναι ΜΟΝΟ το Σύμπαν του Όλου.Η μετά βίας επικόλληση Κωδικών από άλλο ατομικό Υιού Σύμπαντος είναι λάθος και επιφέρει και λάθος Νοήσεις.

Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει σε διαφορετικές θέσεις τα Άστρα και τους Πλανήτες του , λόγο της προσωπικότητάς του που ενεργοποιεί άλλες ποσότητες Θεμάτων και Συνδέσεων.Άρα ,Ο άνθρωπος λόγο της προσωπικότητας που ενεργοποιεί (ναι,ενεργοποιεί) , ενεργοποιεί και συγκεκριμένους πλανήτες-άστρα μέσα στον Νου του.Αυτοί δίνουν τα θέματα και τους κώδικες με τους οποίους...παίζει "μπάλα" και δικτυώνεται στο Σύμπαν έξω αλλά και συνδέεται στο Μέσα Σύμπαν.

Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πως σε μια οθόνη κώδικα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μία - δυο - τρεις - χίλιες - δέκα χιλιάδες οδούς , αλλά ΠΟΤΕ όλον τον κώδικα . Αυτό μπορώ να στο παρομοιάσω με τον Λαβύρινθο..Δεν πας ποτέ από όλους τους διαδρόμους στο τέλος.
Υπάρχουν κάποιοι επίτηδες αφημένοι "έτσι".

Άρα , έχουμε και λέμε πως κάποιος άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να εξερευνήσει το Σύμπαν όλο από όλες τις οδούς μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα , δηλαδή αυτό της ανθρώπινης ζωής.Επομένως οι Μύστες μέσω Εμπνεύσεως και Ιδεών από τα Πνεύματα , έδωσαν αυτό που λέγεται διάλογος μεταξύ ανθρώπων.

Διάλογος μεταξύ ανθρώπων = Ένωση διαδρόμων λαβυρίνθου = Δικτύωση περισσοτέρων κωδίκων οθόνης-Νου-Σύμπαντος Έξω & Έσω = Συνεργασία Ατομικών Συμπάντων.

Στην ουσία όμως :
Εσύ μιλάς με εμένα και μιλάς και με τον εαυτό σου παράλληλα διότι εγώ είμαι απλά ένα κομμάτι που εσύ δεν έχεις συνδέσει μέσα σου και προβάλλω εγώ σε εσένα ότι εσύ δεν διάλεξες να πορευθείς επειδή είχες άλλη αρχή προσωπικότητας με άλλους ενεργοποιημένους πλανήτες και αστέρες.

Αυτό δίνει να εννοηθεί πως ο διάλογος είναι η Υγιής σχέση μεταξύ Υιών.Το ίδιο ισχύει και για την Έρευνα , διότι η μελέτη είναι μορφή διαλόγου απλά ο συνομιλητής απουσιάζει αφήνοντας τις απόψεις του.

Η Σχέση τώρα , Πατρός και Υιού γίνεται όπως έχει γραφτεί στο προηγούμενο κείμενο με τα εργαλεία που δόθηκαν και την Κλιμάκωση στον Νου.Πρώτα όμως πρέπει να εργαστεί πάνω στον Υιό που μεταφέρει αυτήν την γνώση με τον τρόπο που γράφτηκε στις προηγούμενες παραγράφους.

Όταν ο άνθρωπος έχει Οδηγούς τότε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ο Πατέρας είναι ο Οδηγός και αυτός είναι ο Υιός.Εκεί θα πρέπει να καταλάβει πως η Μάθηση έρχεται σε μέρη , και αυτά τα Μέρη είναι τα εκάστοτε Θέματα Μαθήσεως του συγκεκριμένου Ηλίου Νοήσεως που σε ποικιλία ΑΩ ήρθε με την θέση του Οδηγού μέσα στον Άνθρωπο. Εκεί ο άνθρωπος αφού κατανοήσει πως είναι Πατέρας και ΑυτόΝομος στο Σύμπαν του , αρχίζει σε ΑΤΟΜΙΚΟ και ξεχωριστό επίπεδο , είσοδο στο Σύμπαν του Οδηγού , χωρισμένο σε Μέρη Μαθήσεως.Αυτό θα το κάνει όταν η θέση του πλέον είναι Άνθρωπος Μονάδα-Πατέρας εν Σύμπαν Οδηγού εν Σύμπαν σε ΑΩ.


Ο Άνθρωπος γίνεται Μονάδα όταν αυτός κατανοήσει ότι είναι Πατέρας ΜΟΝΟ στον Εαυτό του και στον Νου του.Τότε καταλαβαίνει πως κάτι τι που δημιουργεί μέσα του αποτυπώνεται και έξω στο ΜΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΑ που έχει Ισχύ και στα θέματα που έχει εξασκήσει και που θα είναι Άρχων Εαυτού.

Άνθρωπος εν Νου εν Πνεύμα Σύμπαντος Ατομικού = Πατέρας στο Σύμπαν = Θέματα Αρχόντος Εαυτού.

Άρα η Σχέση Πατέρα και Υιού με όλα τα εργαλεία μαθήσεως και εξέλιξης είναι αυτή , σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Πατέρας και Υιός = Άνθρωπος εν Νου εν Πνεύμα σε Ατομικό Σύμπαν εν Σύμπαν Ηλίου Νοήσεως σε Ποικιλία ΑΩ εν Σύμπαν σε ΑΩ εν Πατέρα ΑΩ και έξω από ΑΩ σε Νόμο Νόμου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου