Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΠατροΜήτρα & ΚορΥιός

Το επόμενο βήμα ενός ανθρώπου μετά την κατανόηση των εργαλείων του και την ανάλυση αυτών περί της χρησιμότητάς τους , είναι να δει και να βρει τους δύο όρους αυτούς που θα του δείξουν πως να τα χρησιμοποιεί σωστά στο προσωπικό του Σύμπαν έτσι ώστε να ωφεληθεί αυτός αλλά και το Συνολικό από τις πράξεις του , λόγο του ότι αυτός θα εξελιχθεί.

Τα δύο Σύμπαντα αυτά και τα υποσύμπαντά τους έχουν τις σχέσεις του Πατρός και του Υιού , άρα χρίζουν και διαφορετικής αντιμετώπισης για την υγιή εξέλιξη του καθενός.

Ο Πατέρας όλων των Συμπάντων ΑΩ είναι Αυτός με Ισχύ σε όλα τα Θέματα κρατώντας σε όλα τον Νόμο των Νόμων. Αυτόν που λέει πως είναι έξω από όλα αλλά και όλα μαζί σε ένα Θέμα.
Αυτό δίνει να κατανοηθεί πως δεν είναι "κάποιος" συγκεκριμένος , αλλά με πολλαπλές κλιμακούμενες ποσότητες Ρέει προς τα "κάτω" ο κάθε κώδικας του κάθε Θέματος και Ηλίου Νόησης. Είναι ο Ήλιος εν Ήλιο και το Σύμπαν εν Σύμπαν.


Ο Λόγος , η Ισχύς , η Δύναμις και οι Αξίες είναι κάποιες από τις Μαθήσεις και τα Θέματα με Ισχύ ΑΩ που έχει ως την εκάστοτε Ω - ΕΥ - ΕΝ ΘΡΟΝΟ θέσεις.
 
Ο Υιός του εκάστοτε Σύμπαντος είναι ο εν Μέρει Πατέρας σε θέση Ω και ο εν Μέρει Υιός του επομένου εν Μέρει Πατέρα αλλά και μόνιμος Υιός στο Συνολικό Ω Σύμπαν. Είναι το ενσαρκωμένο Θέμα και η ενσαρκωμένη Ποσότητα Ηλίου σε συγκεκριμένη Ισχύ και κομμάτι. Αυτό είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ και έχει και Αριθμό Ονομάτων και Θεμάτων αλλά η Θέση του δεν είναι σταθερή και δέχεται αλλαγές και εξελίξεις , όχι όμως ο ρόλος όπου για πάντα αυτός είναι σταθερός , αφού οι Ήλιοι αλλάζουν θέσεις αντικαθιστώντας ο ένας τον άλλον.

Τώρα , στον κάθε άνθρωπο ατομικά ισχύουν και τα δύο λόγο του ότι είναι σε κάποιο επίπεδο. Αυτός όταν θέλει εξέλιξη σε όλα , Πνευματική , τότε πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές έννοιες. Πότε είναι Πατέρας και πότε είναι Υιός στα Σύμπαντα.

Διότι τις περισσότερες φορές τα λάθη φαίνονται και αυτά έχουν την μορφή εγωισμών και την έπαρση της Κυριότητος πάνω σε άλλους και όχι στον εαυτό τους.Δείχνουν τον Εαυτό Πατέρα και όχι τον Υιό , διότι έχουν αλλοιώσει τις έννοιες.

Αυτό γίνεται διότι σε περιόδους έρευνας κάποιων θεμάτων , ο καθένας προσπαθεί να ΑΦΟΜΙΩΣΕΙ τα λεγόμενα της ΑΠΟΤΥΠΟΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ , και όχι να δει το Νήμα πίσω από αυτά το οποίο είναι το "τελικό frame" του κώδικα.Κάνει το λάθος και μετά μανίας θέλει να ΜΠΕΙ στο Σύμπαν του συγγραφέως και ΟΧΙ ΜΟΝΟ να το επεξεργαστεί αλλά και να το ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΕΙ στο δικό του.

Πιο απλά...αναμασάει όλες τις απόψεις του αποτυποκωδικογράφου και τις τοποθετεί βιαίως στο Σύμπαν του κάνοντας εργασία Υιού εν Πατέρα πάνω σε άνθρωπο και όχι στο Συνολικό Σύμπαν. Άρα το Νόημα εδώ είναι ξεκάθαρο.Πατέρας είναι ΜΟΝΟ το Σύμπαν του Όλου.Η μετά βίας επικόλληση Κωδικών από άλλο ατομικό Υιού Σύμπαντος είναι λάθος και επιφέρει και λάθος Νοήσεις.

Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει σε διαφορετικές θέσεις τα Άστρα και τους Πλανήτες του , λόγο της προσωπικότητάς του που ενεργοποιεί άλλες ποσότητες Θεμάτων και Συνδέσεων.Άρα ,Ο άνθρωπος λόγο της προσωπικότητας που ενεργοποιεί (ναι,ενεργοποιεί) , ενεργοποιεί και συγκεκριμένους πλανήτες-άστρα μέσα στον Νου του.Αυτοί δίνουν τα θέματα και τους κώδικες με τους οποίους...παίζει "μπάλα" και δικτυώνεται στο Σύμπαν έξω αλλά και συνδέεται στο Μέσα Σύμπαν.

Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει πως σε μια οθόνη κώδικα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μία - δυο - τρεις - χίλιες - δέκα χιλιάδες οδούς , αλλά ΠΟΤΕ όλον τον κώδικα . Αυτό μπορώ να στο παρομοιάσω με τον Λαβύρινθο..Δεν πας ποτέ από όλους τους διαδρόμους στο τέλος.
Υπάρχουν κάποιοι επίτηδες αφημένοι "έτσι".

Άρα , έχουμε και λέμε πως κάποιος άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να εξερευνήσει το Σύμπαν όλο από όλες τις οδούς μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα , δηλαδή αυτό της ανθρώπινης ζωής.Επομένως οι Μύστες μέσω Εμπνεύσεως και Ιδεών από τα Πνεύματα , έδωσαν αυτό που λέγεται διάλογος μεταξύ ανθρώπων.

Διάλογος μεταξύ ανθρώπων = Ένωση διαδρόμων λαβυρίνθου = Δικτύωση περισσοτέρων κωδίκων οθόνης-Νου-Σύμπαντος Έξω & Έσω = Συνεργασία Ατομικών Συμπάντων.

Στην ουσία όμως :
Εσύ μιλάς με εμένα και μιλάς και με τον εαυτό σου παράλληλα διότι εγώ είμαι απλά ένα κομμάτι που εσύ δεν έχεις συνδέσει μέσα σου και προβάλλω εγώ σε εσένα ότι εσύ δεν διάλεξες να πορευθείς επειδή είχες άλλη αρχή προσωπικότητας με άλλους ενεργοποιημένους πλανήτες και αστέρες.

Αυτό δίνει να εννοηθεί πως ο διάλογος είναι η Υγιής σχέση μεταξύ Υιών.Το ίδιο ισχύει και για την Έρευνα , διότι η μελέτη είναι μορφή διαλόγου απλά ο συνομιλητής απουσιάζει αφήνοντας τις απόψεις του.

Η Σχέση τώρα , Πατρός και Υιού γίνεται όπως έχει γραφτεί στο προηγούμενο κείμενο με τα εργαλεία που δόθηκαν και την Κλιμάκωση στον Νου.Πρώτα όμως πρέπει να εργαστεί πάνω στον Υιό που μεταφέρει αυτήν την γνώση με τον τρόπο που γράφτηκε στις προηγούμενες παραγράφους.

Όταν ο άνθρωπος έχει Οδηγούς τότε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ο Πατέρας είναι ο Οδηγός και αυτός είναι ο Υιός.Εκεί θα πρέπει να καταλάβει πως η Μάθηση έρχεται σε μέρη , και αυτά τα Μέρη είναι τα εκάστοτε Θέματα Μαθήσεως του συγκεκριμένου Ηλίου Νοήσεως που σε ποικιλία ΑΩ ήρθε με την θέση του Οδηγού μέσα στον Άνθρωπο. Εκεί ο άνθρωπος αφού κατανοήσει πως είναι Πατέρας και ΑυτόΝομος στο Σύμπαν του , αρχίζει σε ΑΤΟΜΙΚΟ και ξεχωριστό επίπεδο , είσοδο στο Σύμπαν του Οδηγού , χωρισμένο σε Μέρη Μαθήσεως.Αυτό θα το κάνει όταν η θέση του πλέον είναι Άνθρωπος Μονάδα-Πατέρας εν Σύμπαν Οδηγού εν Σύμπαν σε ΑΩ.


Ο Άνθρωπος γίνεται Μονάδα όταν αυτός κατανοήσει ότι είναι Πατέρας ΜΟΝΟ στον Εαυτό του και στον Νου του.Τότε καταλαβαίνει πως κάτι τι που δημιουργεί μέσα του αποτυπώνεται και έξω στο ΜΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΑ που έχει Ισχύ και στα θέματα που έχει εξασκήσει και που θα είναι Άρχων Εαυτού.

Άνθρωπος εν Νου εν Πνεύμα Σύμπαντος Ατομικού = Πατέρας στο Σύμπαν = Θέματα Αρχόντος Εαυτού.

Άρα η Σχέση Πατέρα και Υιού με όλα τα εργαλεία μαθήσεως και εξέλιξης είναι αυτή , σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Πατέρας και Υιός = Άνθρωπος εν Νου εν Πνεύμα σε Ατομικό Σύμπαν εν Σύμπαν Ηλίου Νοήσεως σε Ποικιλία ΑΩ εν Σύμπαν σε ΑΩ εν Πατέρα ΑΩ και έξω από ΑΩ σε Νόμο Νόμου.Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Νοητικές Συνδέσεις

Για πολλά κείμενα τώρα γίνεται λόγος περί Ηλίου και Πλανητών στο επίπεδο του Νου.

Το θέμα αυτό είναι σημαντικό διότι δίνει να εννοηθούν πως ο άνθρωπος ο οποίος αποσκοπεί στην πνευματική άνοδο , έχει εργαλεία και όχι ΜΟΝΟ ΘΕΩΡΙΑ όπως πιστεύει πάντα. Χωρίς εργαλεία για να κάνει την σύνδεση δεν μπορεί να πάει πουθενά.

Τι είναι λοιπόν η σύνδεση ;


Σύνδεση είναι η ένωση Νου και εσωτερικού Σύμπαντος στο επίπεδο των Ηλίων Νόησης και όλο αυτό σε ένωση εξωτερική με το αντίστοιχο στο Ολικό Σύμπαν.

Υπάρχουν και περισσότερα βήματα σύνδεσης αλλά καλό είναι να ειπωθούν εδώ τα βασικά που είναι αυτά τα δύο. Χωρίς αυτά ο άνθρωπος έχει χαθεί και θα αργήσει πολύ για να δει αποτέλεσμα στην ζωή του πάνω σε κάποια μάθηση Θέματος από έναν Ήλιο Νόησης. Τα πράγματα δεν είναι μόνο θεωρία και ξύλινος λόγος , αλλά χωρίς ουσιαστική πρόοδο σε κλιμάκωση σύνδεσης θα είσαι Χάος και στάσιμος εφ όρου ζωής.

Η θεωρία απλά προσφέρει έναν τρόπο σκέψης.Μία αποτύπωση κώδικα συγκεκριμένης λογικής που με αυτήν απλά κατανοείς κάποια πράγματα και πρέπει μέσα από αυτά να κατανοήσεις τα επόμενα κομμάτια στην εξέλιξη που δίνει το κείμενο. Το να κυκλοφορούν πλέον ανάμεσά μας χιλιάδες επιστήμονες και φιλόσοφοι της πλάκας και απλά να είναι της θεωρίας παιδιά , το μόνο που προσφέρει όλο αυτό είναι καθήλωση στην Άνοδο των υπολοίπων που μέσα τους είναι προικισμένοι με Όρεξη και μάχη για εξέλιξη.

Δεν είναι μόνο να γνωρίζω πέντε - έξι παραγράφους από ένα κείμενο και να τις "πετάω" αριστερά - δεξιά έτσι ώστε για να λάβω τα μπράβο από τους υπόλοιπους.Εδώ το θέμα Φιλοσοφία και Μαγεία είναι ΒΑΘΥΤΕΡΟ και με μεγάλη σημασία για το Ολικό Σύμπαν. Είναι χρέος του κάθε ανθρώπου -που έχει όρεξη για άνοδο- να κατανοήσει πως έχει εργαλεία και πως η χρησιμοποίησή τους απλά απαιτεί προγραμματισμό και συγκέντρωση. Τότε όλα καλώς , θα ξεκινήσει να ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ πραγματικά πως αυτός εξελίσσεται και θα το νιώθει στο άνοιγμα του Νοητικού του Σύμπαντος.

Στην ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ θα ανοίξει...θα διευρυνθεί και θα γεννηθούν Νέοι Πλανήτες και Ήλιοι.ΟΛΟ ΤΟ ΖΟΥΜΙ στο Άνοιγμα του Νου σε όλη την έκτασή του είναι να μάθει ο άνθρωπος να ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΠΟΙΕΙ και να μην είναι Χαώδης στις σκέψεις του. Όσο αυτός παίζει ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ σωστά και με συγκεκριμένα Θέματα τότε ξεκινάει μια πιο ΣΩΣΤΗ και ΓΡΗΓΟΡΗ Άνοδο.Πρέπει να μάθει ο καθένας ΠΟΥ ακριβώς βρίσκονται οι ΠΛΑΝΗΤΕΣ και τα ΑΣΤΡΑ μέσα στο κεφάλι του για να μπορεί να ξέρει ΤΙ είναι ενεργοποιημένο και τι θέλει περισσότερο εργασία.


Θα ξεκινήσει να ανακαλύπτει τα Θέματα και τις Μαθήσεις που πρέπει να αναπτύξει , ανάλογα και με το ΠΟΥ θέλει αυτός να αποκτήσει δυνάμεις και θα συνδεθεί με τους κατάλληλους Ηλίους Νόησης. ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ γιατί είναι η ΠΛΗΡΗΣ αποτυποκωδικογραφία του ΟΥΡΑΝΟΥ , εσωτερικού και εξωτερικού.


Ο Άνθρωπος που ξεκινάει άνοιγμα του ΝΟΥ του , έχει εργαλεία.

Αυτά είναι :


Φιλοσοφία-Μυθολογία : Όπου πρέπει να κατανοήσει πως δεν είναι απλά κείμενα με συμβουλές , αλλά είναι αναγκαίο εδώ να κάνει κλιμάκωση ανοδική στις σκέψεις και να αποκωδικοποιήσει όλα τα λεγόμενα λέξη προς λέξη.Τα κείμενα είναι Χάρτες και δίνουν και Σύμβολα με συγκεκριμένη Λογική.Δεν είναι απλά λόγια. Έχουν μέσα τους συγκεκριμένους τρόπους όπου εσύ αν κατανοήσεις πως λειτουργούν μέσα σου ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ έχεις και την Αρχή σε Μάθησή τους. Άρα και Αρχή σε Σύνδεση.


Αστρονομία : Χωρίς εξερεύνηση του Έξω Σύμπαντος δεν υπάρχει κατανόηση του Έσω.Είναι το ίδιο πράγμα.Έχεις μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται μέσα σου και πως ο Νους σου μπορεί να συμπληρώσει τα παζλ (βλ. ΑΠΕΙΡΟΝΤΟΤΗΤΑ) έτσι ώστε να αλλάξει ΟΥΡΑΝΟ και να συνεχίσει από άλλη σκοπιά και Λογική. Το σύμπαν είναι ένας ατελείωτος χάρτης εξέλιξης , όπου με την σωστή χρησιμοποίηση του Ηλίου και των Πλανητών (βλ. Ήλιος & Πλανήτες) μπορείς να κάνεις βήματα ανόδου σε δυνάμεις πνευματικές.

Ανατομία : Όσο περίεργο και αν φαίνεται , έχει γραφτεί εδώ και καιρό στο κείμενο Πολλαπλές Ποσότητες πως όλα είναι απλά μια απεικόνιση σε διαφορετική λογική ποσότητα. Ο Άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς όλες του τις λειτουργίες γιατί όλες κρύβουν αρμονία μέσα τους και συνθέτουν το Ανθρώπινο Σύμπαν.Όπως και στην Αστρονομία έτσι και στην ανατομία δίνεται η ευκαιρία για συσχετισμό εννοιών και Αρχή Σύνδεσης των Έξω με των Έσω. Επίσης ο συσχετισμός της Γης με τον Νου (βλ. Η ΓΗ ΣΑΝ ΝΟΥΣ) είναι ένα είδος (Γ)Ε(Ω)ΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ όπου δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν εργαλεία για κάποιον , εργαλεία τα οποία δόθηκαν από Μύστες και Θεουργούς και όχι από επιστήμονες της πλάκας και της θεωρίας. Τα κείμενα δεν είναι λέξεις.Είναι αποτυπώσεις κώδικα και ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ.Αλλιώς δεν ενσαρκώνεις ποτέ μέσα σου τις Συνδέσεις με τους κατάλληλους Οδηγούς σε ποικιλία ΑΩ μέχρι τον Ήλιο Νόησης.Δεν μπορείς να πάρεις μαθήσεις και δεν μπορείς να εξελιχθείς.


Γι αυτό το λόγο το να είσαι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ παίζει καθοριστικό ρόλο στα Θέματα αυτά.Δεν δύναται να θες να εξελιχθείς και να μην γνωρίζεις πως πρέπει να κινηθείς όταν θες να εισέλθεις σε ένα Αρχέτυπο για να αποκτήσεις τις Μαθήσεις του.

Είναι απαραίτητο να έχεις ενεργοποιημένο το ΣΩΣΤΟ ΟΝΟΜΑ του Ηλίου Νόησης , μαζί με τα σωστά Θέματα στα οποία έχει την Ισχύ.Γι αυτό το λόγο η Μυθολογία-Θεουργία των Ελλήνων έχει όλες τις απαντήσεις μέσα.Είναι το μεγαλύτερο "Ηλιόδενδρο".

Άρα η πρώτη κίνηση θα πρέπει να είναι αυτή :

Συγκεκριμένο Θέμα -> Εύρεση Ηλίου -> Αποκωδικοποίηση -> Αρχή Σύνδεσης.

Τα υπόλοιπα μετά είναι θέματα κλιμάκωσης και πέρασμα από tests.


Όλα τα εργαλεία είναι απαραίτητα.Κανείς δεν πάει "ξυπόλητος" και χωρίς προσπάθεια πάνω.Αν δεν συσχετίσεις αν δεν αναλύσεις κάθε πτυχή του Ηλίου Νόησης τότε δεν μπορείς να ξεκινήσεις ΑΩ εξέλιξη σε Ισχύ πάνω του.

Γι αυτό το λόγο έχεις Φιλοσοφία και Μυθολογία.
Γι αυτό το λόγο έχεις Αστρονομία και Ανατομία.

Για να μάθεις πως τα έσω είναι και έξω και όλα συνδέονται αναμεταξύ τους.