Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Solfeggio Harmonics

Θα τοποθετηθούν εδώ πέρα με αύξουσα σειρά Hz διάφορα κομμάτια τα οποία ονομάζονται Solfeggio Harmonics. Όσοι θέλουν ολοκληρωμένο σύστημα ακουστικό καλό θα ήταν να αρχίσουν από τα λιγότερα Hz και σιγά σιγά να ανεβαίνουν.